Projekt címe: Mezőgazdasági hagyományaink

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02091

 

Projektgazda: Fenntartható Térségért Alapítvány

Projekt összköltsége: 4 900 000 Ft

Elnyert támogatás: 4 900 000 Ft

A Támogatás intenzitása: 100%

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.04.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.

 

Projekt összefoglaló:

A projekt általános célja

A helyi értékek és hagyományok megőrzését és bemutatását szolgáló rendezvények megszervezése és megtartása által a közvetett célok teljesítése (gondolkodó társadalom, együttműködések, elvándorlás csökkentése, a város élhetőbbé és vonzóbbá tétele).

Mivel a szellemi örökség településünkön is tünékeny, így alapvető szükség van a különböző tradicionális szokások rendszeres felelevenítésre, életben tartására, és a lehető legnagyobb mértékű fejlesztésére és terjesztésére, főleg a fiatalabb korosztályt érintően, mely nagyban segít a generáció helyben maradásában. A hagyományok őrzése pozitív folyamat, hiszen megismerjük elődeink múltját, ezáltal életünk részévé válik, építi az egyén személyiségét, összekovácsolja a közösséget. Fontos feladatunk, hogy a felnövekvő ifjúság pontos, részletes és megismerhető ismeretekkel rendelkezzen a hagyományőrző programokkal kapcsolatban, mivel a generációról generációra történő átörökítés, a tényleges ápolás és megőrzés csak így tartható fent, ha a gyakorlatban tudjuk átadni azt.

A projekt konkrét célja

Aktív, kreatív és innovatív közösségi tevékenység kialakítása 5 db hagyományőrző és ápoló rendezvény megszervezése által és legalább 260 fő bevonása.

A HKFS célja, amely elérését ez a projekt leginkább segíti:

Több generációs szintér biztosítása a békési hagyományok átörökítésére aktív helyi közösségi részvétellel.

Megakadályozni a fiatalok elvándorlását, a település népesség megtartó képességének megőrzésével.

Segíteni a helyi értékek és hagyományok megismerését, megtartását, a helyes indentitás tudat kialakításával.

 

A projekt keretében be kívánjuk mutatni a békési lakosoknak, hogy a békési mezőgazdasági hagyományokat alapul véve, azokból tanulva az önellátás, öngondoskodás útjára léphetünk, így életünket tudatosabban vezetve környezetünket kímélni tudjuk, a hagyományainkat tovább tudjuk örökíteni.

A projekt keretén belül 5 programot rendezünk meg, melyek a teljes évet átfogják és a természet körfogását is bemutatják:

határbejárás – 2021.06

aratónap – 2021.08

szilvalekvár főzés – 2021.09

szüreti mulatság – 2021.09

hagyományos disznótor – 2021.12

Az egyes rendezvényeken bemutatásra kerülnek a békési mezőgazdasági hagyományok, amelyek az öngondoskodásra lehetőségeket mutatnak be

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.