A Fenntartható Térségért Alapítvány önmeghatározása

 

Vízió

Alapítványunk víziója a Körösök völgyében egy olyan fenntartható térség megléte, ahol a lakosok és a gazdálkodó szervezetek problémáik jelentős részét helyben meg tudják oldani, azaz a helyi gazdaság magas szinten önellátó és a térség erőforrásforgalma pozitív, azaz a különböző erőforrásokból több áramlik befele mint kifele.

 

Misszió

Alapítványunk küldetése a Körösök völgyében egy fenntartható térség létrehozása. Küldetésünket a folyamat szervezése, a fejlesztési folyamatban potenciálisan résztvevő szereplők kapcsolati hálójának szövése és erősítése, valamint a jó példák bemutatásával és azok adaptációjával valósítjuk meg.

 

Céljaink 

–          A kerékpározás népszerűsítése,

–          Békés megye turisztikai fejlesztése,

–          Környezet és egészségvédelem, egészséges és tudatos életmód terjesztése,

–          Helyi és bio termékek, a nemzeti és a helyi értékek népszerűsítése,

–          Közösségfejlesztés, közösségépítés,

–          A kulturális és szellemi örökség védelme, a meglévő tudás megőrzése és továbbadása,

–          Határ menti kapcsolatok erősítése,

–          Közösségi vállalkozási kultúra népszerűsítése,

–          Vállalkozási tevékenység végzése az alapítvány alapfeladatok ellátása érdekében.

 

Eszközrendszerünk

Céljainkat az eszközök széles tárházát használva, de leginkább a helyi erőforrásokra építve kívánjuk elérni. Bevált eszközeink: jó gyakorlatok bemutatása, hálózatépítés, közösségfejlesztés, erőforrásmenedzsment, rendezvényszervezés, szemléletformálás.

 

Célcsoportunk 

A Körösök völgyében élő, aktív, cselekedni, tudatosan élni akaró lakosokat kívánjuk programjainkba bevonni, mivel tenni csak közösen tudunk.